اطلاعیه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد عطیه اخوانی

 | تاریخ ارسال: 1402/11/28 | 

دفعات مشاهده: 440 بار   |   دفعات چاپ: 25 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اطلاعیه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد علی رضائی

 | تاریخ ارسال: 1402/11/28 | 

دفعات مشاهده: 524 بار   |   دفعات چاپ: 28 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اطلاعیه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آرش منتظر

 | تاریخ ارسال: 1402/11/14 | 

دفعات مشاهده: 478 بار   |   دفعات چاپ: 24 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اطلاعیه دفاع رساله دکتری الهام آرمیون

 | تاریخ ارسال: 1402/11/7 | 

دفعات مشاهده: 577 بار   |   دفعات چاپ: 26 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اطلاعیه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد فاطمه بافهم

 | تاریخ ارسال: 1402/8/24 | 

دفعات مشاهده: 823 بار   |   دفعات چاپ: 42 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر