اطلاعیه دفاع رساله دکتری محمدباقرپور

 | تاریخ ارسال: 1402/3/6 | 

دفعات مشاهده: 42 بار   |   دفعات چاپ: 3 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اطلاعیه دفاع رقیه فرجی

 | تاریخ ارسال: 1402/2/23 | 

دفعات مشاهده: 120 بار   |   دفعات چاپ: 8 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اطلاعیه دفاع فاطمه مددی

 | تاریخ ارسال: 1401/12/10 | 

دفعات مشاهده: 353 بار   |   دفعات چاپ: 20 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اطلاعیه دفاع فرناز صدیقی

 | تاریخ ارسال: 1401/12/10 | 

دفعات مشاهده: 337 بار   |   دفعات چاپ: 21 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اطلاعیه دفاع فاطمه عابدی اطلاعیه دفاع فاطمه عابدی

 | تاریخ ارسال: 1401/12/2 | 

دفعات مشاهده: 419 بار   |   دفعات چاپ: 21 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر