اخبار
چهارشنبه ۵ آبان ۱۴۰۰
۵ آبان
وبینار
چهارشنبه ۵ آبان ۱۴۰۰
۵ آبان
وبینار
پنجشنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۰
۲۲ مهر
تبریک انتصاب
یکشنبه ۴ مهر ۱۴۰۰
۴ مهر
تبریک ارتقا
یکشنبه ۴ مهر ۱۴۰۰
۴ مهر
تبریک ارتقا
یکشنبه ۴ مهر ۱۴۰۰
۴ مهر
تبریک ارتقا
یکشنبه ۴ مهر ۱۴۰۰
۴ مهر
تبریک ارتقا
شنبه ۶ دی ۱۳۹۹
۶ دی
اولین دوره مدرسه هوش مصنوعی
سه شنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۹
۲۰ آبان
جلسه آنلاین معارفه دانشجویان جدیدالورود
آرشیو
انجمن‌های علمی دانشجویی
دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۹
۱۸ اسفند
انجمن بین رشته‌ای ACM
دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۹
دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۹
۱۸ اسفند
دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۹
۱۸ اسفند
انجمن علمی دانشجویی ریاضی
دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۹
آرشیو
تابلو اعلانات دفاعیه‌ها
اطلاعیه‌های جلسات دفاع
۱۳۹۹-۱۴۰۰ نیمسال دوم
اطلاعات بیشتر
اطلاعیه‌های جلسات دفاع
۱۳۹۸-۱۳۹۹ نیمسال دوم
اطلاعات بیشتر
اطلاعیه‌های جلسات دفاع
۱۳۹۹-۱۴۰۰ نیمسال اول
اطلاعات بیشتر
آرشیو
تقویم آموزشی
انتخاب واحد و شروع کلاس ها
انتخاب واحد: ۱۶ ـ ۱۳ شهریور ۱۴۰۰
انتخاب واحد با تاخیر: ۱۷-۱۹ شهریور ۱۴۰۰
شروع کلاسها: ۲۷ شهریور ۱۴۰۰
حذف و اضافه
حذف و اضافه دو درس(ویژه کارشناسی): ۴ - ۳ مهر ۱۴۰۰
حذف اضطراری (تکدرس) (ویژه کارشناسی): ۱۷ – ۱۳ آذر ۱۴۰۰
پایان کلاس ها و امتحانات
پایان کلاسها: ۱۵ دی ۱۴۰۰
امتحانات: ۲۰ دی لغایت ۴ بهمن ۱۴۰۰
آخرین مهلت دفاع از پایان نامه و رساله: ۳۱ شهریور ۱۴۰۰
ارزشیابی و پیش ثبت نام
پیش ثبت نام نیمسال ۴۰۱: ۵ ـ ۱ خرداد ۱۴۰۰ (صرفا برای دانشکده هایی که نیاز به پیش ثبت نام دارند)
پیش ثبت نام نیمسال آینده: ۲۱ – ۲۰ آذر ۱۴۰۰ (صرفا برای دانشکده هایی که نیاز به پیش ثبت نام دارند)
ارزشیابی نیمسال دوم ۱۴۰۰ -۹۹: ۱-۱۲ خرداد ۱۴۰۰
ارزشیابی نیمسال اول ۱۴۰۰: ۲۰ آذر لغایت ۱ دی ۱۴۰۰