اطلاعیه دفاع رساله دکتری محمدرضا فرمانی

 | تاریخ ارسال: 1402/6/28 | 

دفعات مشاهده: 59 بار   |   دفعات چاپ: 4 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اطلاعیه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد حمیدرضا مرادی

 | تاریخ ارسال: 1402/6/28 | 

دفعات مشاهده: 59 بار   |   دفعات چاپ: 4 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اطلاعیه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد امیر خلیل زاده

 | تاریخ ارسال: 1402/6/22 | 

دفعات مشاهده: 89 بار   |   دفعات چاپ: 4 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اطلاعیه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد علی کاویانی

 | تاریخ ارسال: 1402/6/22 | 

دفعات مشاهده: 91 بار   |   دفعات چاپ: 5 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اطلاعیه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد امینه منظری توکلی

 | تاریخ ارسال: 1402/6/22 | 

دفعات مشاهده: 95 بار   |   دفعات چاپ: 4 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر