توصیف مختصر

بیوگرافی

مقالات و کتب

دروس ارائه شده

نام درس
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مدل سازی ریاضی ۱۲۱۱۲۳۷-۱۲ 3 01 هرهفته  شنبه (15:30  -13:30) | هرهفته دوشنبه (15:30  -13:30) - ترم دوم 401-402
بهينه سازي خطي  ۱۲۱۱۱۲۶-۰۲ 3 01   هرهفته یک شنبه (12:00 - 10:00) دوشنبه (10 - 8) ترم دوم 401-402
نمایش 2 نتیجه

پایان نامه ها و رساله ها


آزمایشگاه ها


ترم دوم 98-97
سوابق تحصیلی
#
دوره
دانشگاه محل تحصیل
شهر محل تحصیل
کشور محل تحصیل
تاریخ فارغ‌التحصیلى
میانگین کل
1
کارشناسی
دانشگاه کاشان
کاشان
ایران
۱۳۸۳
2
کارشناسی ارشد
دانشگاه تهران
تهران
ایران
۱۳۸۵
3
دکتری
دانشگاه تهران
تهران
ایران
۱۳۹۱
آشنایی با زبان
#
زبان
میزان مهارت ترجمه
میزان مهارت مکالمه
1
انگلیسی
خوب
خوب
طرح‌های تحقیقاتی
#
عناوین طرح‌هاى پژوهشى
مجریان
سازمان حامى
محل اجرا
وضعیت طرح
تاریخ تکمیل
1
تکمیل شده
دانشجویان تحت راهنمایی
#
عنوان
افراد
1
استقرار توابع شبکه مجازی با در نظر گرفتن هزینه استقرار و بهره‌وری‌ لینک‌ها
الهه خسرویان هونجانی
2
بهینه‌سازی مشترک مسیریابی و استقرار توابع شبکه با در نظر گرفتن اعتمادپذیری سرورها
فاطمه رحیمی مهران
3
بیشینه سازی طول عمرشبکه‌های حسگر بیسیم
سمانه عربانه اسحق آبادی
4
بیشینه سازی طول عمر شبکه های حسگر بی سیم با چاهک های متحرک
سمانه عربانه اسحق آبادی
5
عدم قطعیت داده ها در مجازی سازی توابع شبکه
میترا عزیزیان
6
بهبود عملکرد شبکه های بی سیم بدن با مکان یابی گره های رله
منصوره حیدری
7
طراحی شبکه های سلولی و بکهال بی سیم نسل چهارم
مهدی کبیری بهشت خواه
8
حداقل کردن هزینه برای پردازش کلان داده در مراکز داده سبز
فاطمه درباری
9
بهینه سازی مشترک انرژی مراکز داده سبز توزیع شده جغرافیایی و شبکه های متصل به آن
مرضیه خواجه پورتادوانی
10
طراحی استوار مجازی سازی توابع شبکه با عدم قطعیت تقاضا
مریم بیرامی ایناللو
11
طراحی قابل اطمینان و بهینه از شبکه های بیسیم ناحیه بدن
عاطفه عبداله ابیانه
داوری مقالات در مجلات علمی
#
عناوین مجلات
تاریخ همکارى و توضیحات
1
پژوهشهای ریاضی
2
پژوهشهای نوین ریاضی
3
Iranian Journal of Numerical Analysis and Optimization
4
Scientia Iranica
5
Wavelet and Linear Algebra
6
Computer Network
7
IEEE Systems Journal
8
Journal of Combinatorial Optimization
9
Journal of Medical Systems
دروس ترم جاری
718 - تحقیق در عملیات پیشرفته 1 - روز: دوشنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30
718 - تحقیق در عملیات پیشرفته 1 - روز: شنبه - از ساعت 15:30 تا 17:30
166 - مدل سازی ریاضی - روز: شنبه - از ساعت 13:00 تا 15:00
166 - مدل سازی ریاضی - روز: دوشنبه - از ساعت 13:00 تا 15:00
166 - مدل سازی ریاضی - روز: شنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30
166 - مدل سازی ریاضی - روز: دوشنبه - از ساعت 13:30 تا 14:30
166 - مدل سازی ریاضی - روز: دوشنبه - از ساعت 14:30 تا 15:30
226 - بهینه سازی تصادفی - روز: دوشنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
226 - بهینه سازی تصادفی - روز: شنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30
126 - بهینه سازی خطی - روز: یک شنبه - از ساعت 10:00 تا 12:00
126 - بهینه سازی خطی - روز: دوشنبه - از ساعت 08:00 تا 09:00
126 - بهینه سازی خطی - روز: دوشنبه - از ساعت 09:00 تا 10:00