ورود به پنل کاربری
توصیف مختصر

بیوگرافی

مقالات و کتب

دروس ارائه شده

نام درس
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
بهینه خطی پیشرفته 2 ۱۲۱۱۱۵۳-۱۱ 3 01 هرهفته  شنبه (15:30  - 13 ) | هرهفته سه شنبه(12 - 10) - ترم دوم 98-97
شبيه سازي كامپيوتري ۱۲۱۲۰۲۴-۰۱ 3 01 هرهفته یک شنبه (10 - 8) | هرهفته یک شنبه (17:00 - 13:30) - ترم دوم 98-97
بهينه سازي خطي  ۱۲۱۱۱۲۶-۰۲ 3 01   هرهفته یک شنبه (16:00 - 14:00) دوشنبه (10-8)
ترم دوم 98-97
سمينار تحقيق در عمليات  2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 8)  
ترم دوم 98-97
نمایش 2 نتیجه

پایان نامه ها و رساله ها


آزمایشگاه ها


ترم دوم 98-97
سوابق تحصیلی
#
دوره
دانشگاه محل تحصیل
شهر محل تحصیل
کشور محل تحصیل
تاریخ فارغ‌التحصیلى
میانگین کل
1
کارشناسی
دانشگاه کاشان
کاشان
ایران
۱۳۸۳
2
کارشناسی ارشد
دانشگاه تهران
تهران
ایران
۱۳۸۵
3
دکتری
دانشگاه تهران
تهران
ایران
۱۳۹۱
آشنایی با زبان
#
زبان
میزان مهارت ترجمه
میزان مهارت مکالمه
1
انگلیسی
خوب
خوب
دانشجویان تحت راهنمایی
#
عنوان
افراد
1
استقرار توابع شبکه مجازی با در نظر گرفتن هزینه استقرار و بهره‌وری‌ لینک‌ها
الهه خسرویان هونجانی
2
بهینه‌سازی مشترک مسیریابی و استقرار توابع شبکه با در نظر گرفتن اعتمادپذیری سرورها
فاطمه رحیمی مهران
3
بیشینه سازی طول عمرشبکه‌های حسگر بیسیم
سمانه عربانه اسحق آبادی
4
بیشینه سازی طول عمر شبکه های حسگر بی سیم با چاهک های متحرک
سمانه عربانه اسحق آبادی
5
عدم قطعیت داده ها در مجازی سازی توابع شبکه
میترا عزیزیان
6
بهبود عملکرد شبکه های بی سیم بدن با مکان یابی گره های رله
منصوره حیدری
7
طراحی شبکه های سلولی و بکهال بی سیم نسل چهارم
مهدی کبیری بهشت خواه
8
حداقل کردن هزینه برای پردازش کلان داده در مراکز داده سبز
فاطمه درباری
9
بهینه سازی مشترک انرژی مراکز داده سبز توزیع شده جغرافیایی و شبکه های متصل به آن
مرضیه خواجه پورتادوانی
10
طراحی استوار مجازی سازی توابع شبکه با عدم قطعیت تقاضا
مریم بیرامی ایناللو
11
طراحی قابل اطمینان و بهینه از شبکه های بیسیم ناحیه بدن
عاطفه عبداله ابیانه
داوری مقالات در مجلات علمی
#
عناوین مجلات
تاریخ همکارى و توضیحات
1
Journal of Combinatorial Optimization
2
IEEE Systems Journal
3
Computer Network
4
Wavelet and Linear Algebra
5
Scientia Iranica
6
Iranian Journal of Numerical Analysis and Optimization
7
پژوهشهای نوین ریاضی
8
پژوهشهای ریاضی
9
Journal of Medical Systems
دروس ترم جاری
157 - بهینه سازی شبکه ای - روز: شنبه - از ساعت 10:00 تا 11:30
157 - بهینه سازی شبکه ای - روز: دو شنبه - از ساعت 13:30 تا 15:00
166 - مدل سازی ریاضی - روز: یک شنبه - از ساعت 15:30 تا 17:00
166 - مدل سازی ریاضی - روز: سه شنبه - از ساعت 10:00 تا 11:30
086 - ریاضی عمومی 1 - روز: یک شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
086 - ریاضی عمومی 1 - روز: سه شنبه - از ساعت 16:30 تا 17:30
086 - ریاضی عمومی 1 - روز: یک شنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
086 - ریاضی عمومی 1 - روز: سه شنبه - از ساعت 16:30 تا 17:30