اخبار
یکشنبه ۱۵ خرداد ۱۴۰۱
۱۵ خرداد
تاریخ مصاحبه دکتری۱۴۰۱
دوشنبه ۹ خرداد ۱۴۰۱
۹ خرداد
مسابقات
شنبه ۶ دی ۱۳۹۹
۶ دی
اولین دوره مدرسه هوش مصنوعی
سه شنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۹
۲۰ آبان
جلسه آنلاین معارفه دانشجویان جدیدالورود
پنجشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
۱۱ اردیبهشت
جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان با مسئولین دانشکده
دوشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۷
۱۰ دی
برگزاری اولین کارگاه جبر و رمزنگاری
آرشیو
انجمن‌های علمی دانشجویی
دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۹
۱۸ اسفند
انجمن علمی دانشجویی ریاضی
دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۹
دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۹
۱۸ اسفند
آرشیو
تابلو اعلانات دفاعیه‌ها
اطلاعیه دفاع سایه کارگری
اطلاعات بیشتر
اطلاعیه دفاع فاطمه رضانژاد
اطلاعات بیشتر
اطلاعیه
تاریخ مصاحبه دکتری۱۴۰۱
اطلاعات بیشتر
آرشیو
تقویم آموزشی
انتخاب واحد و شروع کلاس ها
انتخاب واحد: ۱۲ ـ ۹ بهمن ۱۴۰۰
انتخاب واحد با تاخیر: ۱۳-۱۵ بهمن ۱۴۰۰
شروع کلاسها: ۲۳ بهمن ۱۴۰۰
حذف و اضافه
حذف و اضافه دو درس(ویژه کارشناسی): ۲ - ۱ اسفند ۱۴۰۰
حذف اضطراری (تکدرس) (ویژه کارشناسی): ۲۸ – ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱
پایان کلاس ها و امتحانات
پایان کلاسها: ۲۵ خرداد ۱۴۰۱
امتحانات: ۳۰ خرداد لغایت ۱۵ تیر ۱۴۰۱
آخرین مهلت دفاع از پایان نامه و رساله:
ارزشیابی و پیش ثبت نام
پیش ثبت نام نیمسال دوم ۱۴۰۰: ۲۱ ـ ۲۰ آذر ۱۴۰۰ (صرفا برای دانشکده هایی که نیاز به پیش ثبت نام دارند)
پیش ثبت نام نیمسال اول ۱۴۰۱: ۳۱ اردیبهشت لغایت ۴ خرداد ۱۴۰۱ (صرفا برای دانشکده هایی که نیاز به پیش ثبت نام دارند)
ارزشیابی نیمسال اول ۱۴۰۰: ۲۰ آذر لغایت ۱ دی ۱۴۰۰
ارزشیابی نیمسال دوم ۱۴۰۰: ۳۱ اردیبهشت لغایت ۱۱ خرداد ۱۴۰۱