اخبار
چهارشنبه ۲۹ دی ۱۴۰۰
۲۹ دی
تبریک انتصاب
چهارشنبه ۵ آبان ۱۴۰۰
۵ آبان
وبینار
چهارشنبه ۵ آبان ۱۴۰۰
۵ آبان
وبینار
پنجشنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۰
۲۲ مهر
تبریک انتصاب
یکشنبه ۴ مهر ۱۴۰۰
۴ مهر
تبریک ارتقا
یکشنبه ۴ مهر ۱۴۰۰
۴ مهر
تبریک ارتقا
یکشنبه ۴ مهر ۱۴۰۰
۴ مهر
تبریک ارتقا
یکشنبه ۴ مهر ۱۴۰۰
۴ مهر
تبریک ارتقا
آرشیو
انجمن‌های علمی دانشجویی
دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۹
۱۸ اسفند
انجمن بین رشته‌ای ACM
دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۹
دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۹
۱۸ اسفند
آرشیو
تابلو اعلانات دفاعیه‌ها
اطلاعیه‌های جلسات دفاع
۱۳۹۹-۱۴۰۰ نیمسال دوم
اطلاعات بیشتر
اطلاعیه‌های جلسات دفاع
۱۳۹۸-۱۳۹۹ نیمسال دوم
اطلاعات بیشتر
اطلاعیه‌های جلسات دفاع
۱۳۹۹-۱۴۰۰ نیمسال اول
اطلاعات بیشتر
آرشیو
تقویم آموزشی
انتخاب واحد و شروع کلاس ها
انتخاب واحد: ۱۲ ـ ۹ بهمن ۱۴۰۰
انتخاب واحد با تاخیر: ۱۳-۱۵ بهمن ۱۴۰۰
شروع کلاسها: ۲۳ بهمن ۱۴۰۰
حذف و اضافه
حذف و اضافه دو درس(ویژه کارشناسی): ۲ - ۱ اسفند ۱۴۰۰
حذف اضطراری (تکدرس) (ویژه کارشناسی): ۲۸ – ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱
پایان کلاس ها و امتحانات
پایان کلاسها: ۲۵ خرداد ۱۴۰۱
امتحانات: ۳۰ خرداد لغایت ۱۳ تیر ۱۴۰۱
آخرین مهلت دفاع از پایان نامه و رساله:
ارزشیابی و پیش ثبت نام
پیش ثبت نام نیمسال دوم ۱۴۰۰: ۲۱ ـ ۲۰ آذر ۱۴۰۰ (صرفا برای دانشکده هایی که نیاز به پیش ثبت نام دارند)
پیش ثبت نام نیمسال اول ۱۴۰۱: ۳۱ اردیبهشت لغایت ۴ خرداد ۱۴۰۱ (صرفا برای دانشکده هایی که نیاز به پیش ثبت نام دارند)
ارزشیابی نیمسال اول ۱۴۰۰: ۲۰ آذر لغایت ۱ دی ۱۴۰۰
ارزشیابی نیمسال دوم ۱۴۰۰: ۳۱ اردیبهشت لغایت ۱۱ خرداد ۱۴۰۱