ورود به پنل کاربری
فهرست اعضای هیات علمی
#
نام
دانشکده
گروه
1
آرش احدی
دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
گروه آموزشی علوم کامپیوتر
2
دکتر مرتضی اسمعیلی
دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
گروه آموزشی ریاضی
3
دکتر نیره الیاسی
دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
گروه آموزشی ریاضی
4
اسمعیل بابلیان
دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
گروه آموزشی علوم کامپیوتر
5
دکتر کیوان برنا
دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
گروه آموزشی علوم کامپیوتر
6
عین الـه پاشــا
دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
گروه آموزشی آمار
7
دکتر بردیا پناه بحق
دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
گروه آموزشی آمار
8
علیرضـا جمالی
دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
گروه آموزشی ریاضی
9
آقای شهنام جوادی
دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
گروه آموزشی علوم کامپیوتر
10
دکتر مریم جهانگیری
دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
گروه آموزشی ریاضی
11
امیر خمسه
دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
گروه آموزشی ریاضی
12
امیر خـسـروی
دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
گروه آموزشی ریاضی
13
دکتر اکرم دهنوخلجی
دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
گروه آموزشی علوم کامپیوتر
14
دکتر محمدتقی دیبایی
دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
گروه آموزشی ریاضی
15
دکتر محمدعلی رعایت پناه
دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
گروه آموزشی ریاضی
16
دکتر مجتبی رمضان نسب
دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
گروه آموزشی ریاضی
17
دکتر غلامـرضا زبانـدان
دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
گروه آموزشی ریاضی
18
دکتر راحله زمینی
دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
گروه آموزشی ریاضی
19
دکتر محمدرضا سالاریان
دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
گروه آموزشی ریاضی
20
دکتر جمشید سعیدیان
دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
گروه آموزشی علوم کامپیوتر
21
دکتر امیرحسین صنعت پور
دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
گروه آموزشی ریاضی
22
حـسین صـدیقی
دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
گروه آموزشی ریاضی
23
دکتر عبدالجواد طاهـری زاده
دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
گروه آموزشی ریاضی
24
دکتر سمیه عربی نرئی
دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
گروه آموزشی علوم کامپیوتر
25
دکتر رضا عرفی
دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
گروه آموزشی ریاضی
26
دکتر شیرین فولادی
دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
گروه آموزشی ریاضی
27
پروفسور طاهـر قاسمی هنـری
دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
گروه آموزشی ریاضی
28
دکتر آذین گل بهاران
دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
گروه آموزشی ریاضی
29
پروفسور حکیمـه ماهیار
دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
گروه آموزشی ریاضی
30
دکتر مریم محمدی
دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
گروه آموزشی ریاضی
31
دکتر سعید محـرابیان
دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
گروه آموزشی ریاضی
32
پروفسور علیرضـا مدقالچی
دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
گروه آموزشی ریاضی
33
میثم مقیم بیگی
دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
گروه آموزشی آمار
34
الهام میرفرح
دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
گروه آموزشی آمار