اخبار
سه شنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۲
۲۸ شهریور
اطلاعیه دفاع رساله دکتری محمدرضا فرمانی
چهارشنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۲
۲۲ شهریور
اطلاعیه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد علی کاویانی
آرشیو
انجمن‌های علمی دانشجویی
دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۹
۱۸ اسفند
انجمن علمی دانشجویی ریاضی
دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۹
دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۹
۱۸ اسفند
آرشیو
تابلو اعلانات دفاعیه‌ها
اطلاعیه دفاع رساله دکتری محمدرضا فرمانی
اطلاعات بیشتر
اطلاعیه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد حمیدرضا مرادی
اطلاعات بیشتر
اطلاعیه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد امیر خلیل زاده
اطلاعات بیشتر
آرشیو
تقویم آموزشی
انتخاب واحد و شروع کلاس ها
انتخاب واحد: ۲۱-۱۸ شهریور ۱۴۰۲
انتخاب واحد با تاخیر: ۲۴-۲۲ شهریور ۱۴۰۲
شروع کلاسها: ۱ مهر ۱۴۰۲
حذف و اضافه
حذف و اضافه دو درس(ویژه کارشناسی): ۸-۱۰ مهر ۱۴۰۲
حذف اضطراری (تکدرس)(ویژه کارشناسی): ۲۲ مهر لغایت ۲ دی ۱۴۰۲
پایان کلاس ها و امتحانات
پایان کلاسها: ۱۳ دی ۱۴۰۲
امتحانات: ۱۸ دی لغایت ۲ بهمن ۱۴۰۲
آخرین مهلت دفاع از پایان نامه و رساله:
ارزشیابی و پیش ثبت نام
پیش ثبت نام نیمسال آینده (صرفا برای دانشکده هایی که نیاز به پیش ثبت نام دارند): ۱۸-۲۱ آذر ۱۴۰۲
ارزشیابی نیمسال جاری: ۱۳ دی ۱۴۰۲