اخبار
دوشنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۲
۲۰ آذر
کارگاه جبر کامپیوتری
دوشنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۲
۲۰ آذر
کارگاه جنگ با دستان خالی
دوشنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۲
۲۰ آذر
کارگاه ریاضیات زیستی
یکشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۲
۱۹ آذر
افتتاحیه و اختتامیه هفته پژوهش
شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۲
۱۸ آذر
تقویم هفته پژوهش و فناوری
سه شنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۲
۲۵ مهر
مدرسه پاییزی روش پژوهش
یکشنبه ۲۳ مهر ۱۴۰۲
۲۳ مهر
خانم طاهره رحمتی کارمند شایسته تقدیر
آرشیو
انجمن‌های علمی دانشجویی
دوشنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۲
۲۰ آذر
انجمن علمی دانشجویی ACM
دوشنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۲
چهارشنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۲
۱۰ آبان
انجمن علمی دانشجویی هوش مصنوعی
چهارشنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۲
دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۹
۱۸ اسفند
انجمن علمی دانشجویی ریاضی
دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۹
دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۹
۱۸ اسفند
آرشیو
تابلو اعلانات دفاعیه‌ها
اطلاعیه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد فاطمه بافهم
اطلاعات بیشتر
اطلاعیه دفاع رساله دکتری محمدرضا فرمانی
اطلاعات بیشتر
اطلاعیه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد حمیدرضا مرادی
اطلاعات بیشتر
آرشیو
تقویم آموزشی
انتخاب واحد و شروع کلاس ها
انتخاب واحد: ۲۱-۱۸ شهریور ۱۴۰۲
انتخاب واحد با تاخیر: ۲۴-۲۲ شهریور ۱۴۰۲
شروع کلاسها: ۱ مهر ۱۴۰۲
حذف و اضافه
حذف و اضافه دو درس(ویژه کارشناسی) نیمسال جاری: 17-15 مهر 1402
حذف اضطراری (تکدرس) (ویژه کارشناسی) نیمسال جاری: 29 مهر لغایت 9 دی 1402
پایان کلاس ها و امتحانات
پایان کلاسها: 20 دی ۱۴۰2
امتحانات: 25 دی لغایت 9 بهمن ۱۴۰2
آخرین مهلت دفاع از پایان نامه و رساله:
ارزشیابی و پیش ثبت نام
پیش ثبت نام نیمسال آینده (صرفا برای دانشکده هایی که نیاز به پیش ثبت نام دارند): 28-25 آذر ۱۴۰۲
ارزشیابی نیمسال جاری: 25 آذر لغایت 15 دی 1402