اخبار
شنبه ۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۱۹ اسفند
ارتقا درجه دانشیاری آقای دکتر رعایت پناه
چهارشنبه ۲۷ دی ۱۴۰۲
۲۷ دی
فراخوان بورس سال آخر (داخل و خارج) ۱۴۰۲
آرشیو
انجمن‌های علمی دانشجویی
دوشنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۲
۲۰ آذر
انجمن علمی دانشجویی ACM
دوشنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۲
چهارشنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۲
۱۰ آبان
انجمن علمی دانشجویی هوش مصنوعی
چهارشنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۲
دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۹
۱۸ اسفند
انجمن علمی دانشجویی ریاضی
دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۹
دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۹
۱۸ اسفند
آرشیو
تابلو اعلانات دفاعیه‌ها
اطلاعیه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد عطیه اخوانی
اطلاعات بیشتر
اطلاعیه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد علی رضائی
اطلاعات بیشتر
اطلاعیه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آرش منتظر
اطلاعات بیشتر
آرشیو
تقویم آموزشی
انتخاب واحد و شروع کلاس ها
انتخاب واحد: 17-14 بهمن ۱۴۰2
انتخاب واحد با تاخیر: 20-18 بهمن 1402
شروع کلاسها: 21 بهمن ۱۴۰2
حذف و اضافه
حذف و اضافه دو درس(ویژه کارشناسی) نیمسال جاری: 30-28 بهمن 1402
حذف اضطراری (تکدرس) (ویژه کارشناسی) نیمسال جاری: 14 فروردین لغایت 12 خرداد 1403
پایان کلاس ها و امتحانات
پایان کلاسها: 23 خرداد 1403
امتحانات: 26 خرداد لغایت 11 تیر 1403
آخرین مهلت دفاع از پایان نامه و رساله:
ارزشیابی و پیش ثبت نام
پیش ثبت نام نیمسال آینده: 25-22 اردیبهشت 1403
ارزشیابی نیمسال جاری: 29 اردیبهشت لغایت 7 خرداد 1403