دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر- سمینارهای ملی و بین‌المللی
سمینارهای ملی و بین المللی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/2/10 | 

•  چهارمین کنفرانس موضوعات نوین در علوم کامپیوتر و اطلاعات (1397)

•  اولین کارگاه جبر و رمزنگاری (1397)

•  دهمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده‌ها (1397)

•  دهمین کنفرانس نظریه گروه‌های ایران (1396)

•  چهل و هفتمین کنفرانس ریاضی ایران (1395)

•  چهارمین سمینار آنالیز هارمونیک و کاربردها (1394)

•  بیست و چهارمین سمینار جبر و نکوداشت دکتر حسین ذاکری (1393)

•  بیستمین سمینار جبر (1388)

•  هیجدهمین سمینار آنالیز ریاضی و کاربردهای آن (1388)

•  دومین کارگاه تاریخ ریاضی (1385)

•  نهمین سمینار آنالیز ریاضی و کاربردهای آن و کنگره بزرگداشت دکتر غلامحسین مصاحب (1377)

•  شانزدهمین کنفرانس ریاضی ایران (1364)

•  دهمین کنفرانس ریاضی ایران (1358)

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر:
http://khu.ac.ir/find-55.6167.18575.fa.html
برگشت به اصل مطلب