دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر- تفاهم نامه ها
تفاهم نامه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/10/6 | 
جدول تفاهم نامه ها
ردیف
طرف دوم تفاهم نامه 
واحد پیگیر
تاریخ
فایل
۱
دپارتمان ریاضی دانشگاه پادوا ایتالیا
دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
۲۰۲۰
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر:
http://khu.ac.ir/find-55.27026.63793.fa.html
برگشت به اصل مطلب