دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر- انجمن‌های دانشجویی
انجمن علمی دانشجویی علوم کامپیوتر

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/12/18 | 
انجمن علمی-دانشجویی علوم کامپیوتر 
استاد مشاور انجمن: دکتر ارش احدی
دبیر انجمن: فاطمه علیشاهی
نائب دبیر: مهدی شفیعی


 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر:
http://khu.ac.ir/find.php?item=55.25871.60010.fa
برگشت به اصل مطلب