دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر- نمایشگر
افتتاحیه و اختتامیه هفته پژوهش

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/9/19 | 
افتتاحیه و اختتامیه هفته پژوهش
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر:
http://khu.ac.ir/find-55.7731.70760.fa.html
برگشت به اصل مطلب