برنامه های هفته پژوهش و فناوری آذر ماه ۱۴۰۱ دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر

 | تاریخ ارسال: 1401/9/9 | 

دفعات مشاهده: 479 بار   |   دفعات چاپ: 38 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

پوستر هفته پژوهش و فناوری ۲۰ آذر ماه

 | تاریخ ارسال: 1401/9/9 | 

دفعات مشاهده: 478 بار   |   دفعات چاپ: 39 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

پوستر هفته پژوهش و فناوری ۲۱ آذر ماه

 | تاریخ ارسال: 1401/9/9 | 

دفعات مشاهده: 478 بار   |   دفعات چاپ: 37 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

پوستر هفته پژوهش و فناوری ۲۲ آذر ماه

 | تاریخ ارسال: 1401/9/9 | 

دفعات مشاهده: 489 بار   |   دفعات چاپ: 41 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

پوستر هفته پژوهش و فناوری ۲۲ آذر ماه

 | تاریخ ارسال: 1401/9/9 | 

دفعات مشاهده: 468 بار   |   دفعات چاپ: 51 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

پوستر هفته پژوهش و فناوری ۲۳ آذر ماه

 | تاریخ ارسال: 1401/9/9 | 

دفعات مشاهده: 477 بار   |   دفعات چاپ: 40 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

پوستر هفته پژوهش و فناوری ۲۶ آذر ماه

 | تاریخ ارسال: 1401/9/9 | 

دفعات مشاهده: 485 بار   |   دفعات چاپ: 68 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

پوستر هفته پژوهش و فناوری ۲۷ آذر ماه

 | تاریخ ارسال: 1401/9/9 | 

دفعات مشاهده: 476 بار   |   دفعات چاپ: 43 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

پوستر هفته پژوهش و فناوری ۲۸ آذر ماه

 | تاریخ ارسال: 1401/9/9 | 

دفعات مشاهده: 380 بار   |   دفعات چاپ: 44 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

پوستر هفته پژوهش و فناوری ۲۹ آذر ماه

 | تاریخ ارسال: 1401/9/9 | 

دفعات مشاهده: 391 بار   |   دفعات چاپ: 44 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر