برنامه های هفته پژوهش و فناوری آذر ماه ۱۴۰۱ دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر

 | تاریخ ارسال: 1401/9/9 | 

دفعات مشاهده: 394 بار   |   دفعات چاپ: 26 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

پوستر هفته پژوهش و فناوری ۲۰ آذر ماه

 | تاریخ ارسال: 1401/9/9 | 

دفعات مشاهده: 376 بار   |   دفعات چاپ: 27 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

پوستر هفته پژوهش و فناوری ۲۱ آذر ماه

 | تاریخ ارسال: 1401/9/9 | 

دفعات مشاهده: 378 بار   |   دفعات چاپ: 27 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

پوستر هفته پژوهش و فناوری ۲۲ آذر ماه

 | تاریخ ارسال: 1401/9/9 | 

دفعات مشاهده: 383 بار   |   دفعات چاپ: 28 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

پوستر هفته پژوهش و فناوری ۲۲ آذر ماه

 | تاریخ ارسال: 1401/9/9 | 

دفعات مشاهده: 364 بار   |   دفعات چاپ: 26 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

پوستر هفته پژوهش و فناوری ۲۳ آذر ماه

 | تاریخ ارسال: 1401/9/9 | 

دفعات مشاهده: 381 بار   |   دفعات چاپ: 27 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

پوستر هفته پژوهش و فناوری ۲۶ آذر ماه

 | تاریخ ارسال: 1401/9/9 | 

دفعات مشاهده: 366 بار   |   دفعات چاپ: 27 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

پوستر هفته پژوهش و فناوری ۲۷ آذر ماه

 | تاریخ ارسال: 1401/9/9 | 

دفعات مشاهده: 373 بار   |   دفعات چاپ: 27 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

پوستر هفته پژوهش و فناوری ۲۸ آذر ماه

 | تاریخ ارسال: 1401/9/9 | 

دفعات مشاهده: 287 بار   |   دفعات چاپ: 29 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

پوستر هفته پژوهش و فناوری ۲۹ آذر ماه

 | تاریخ ارسال: 1401/9/9 | 

دفعات مشاهده: 293 بار   |   دفعات چاپ: 28 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر