اطلاعیه دفاع فاطمه رضانژاد

 | تاریخ ارسال: 1401/3/28 | 

دفعات مشاهده: 61 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اطلاعیه دفاع سایه کارگری

 | تاریخ ارسال: 1401/3/28 | 

دفعات مشاهده: 62 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دفاع پایان نامه امل کرعاوی

 | تاریخ ارسال: 1400/12/21 | 

دفعات مشاهده: 585 بار   |   دفعات چاپ: 75 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دفاع پایان نامه الهام گودرزی

 | تاریخ ارسال: 1400/12/21 | 

دفعات مشاهده: 571 بار   |   دفعات چاپ: 70 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دفاع پایان نامه حانیه اکرمی

 | تاریخ ارسال: 1400/12/14 | 

دفعات مشاهده: 628 بار   |   دفعات چاپ: 74 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر