اطلاعیه دفاع محبوبه سالمی

 | تاریخ ارسال: 1403/2/22 | 

دفعات مشاهده: 886 بار   |   دفعات چاپ: 28 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اطلاعیه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد عطیه اخوانی

 | تاریخ ارسال: 1402/11/28 | 

دفعات مشاهده: 1491 بار   |   دفعات چاپ: 63 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اطلاعیه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد علی رضائی

 | تاریخ ارسال: 1402/11/28 | 

دفعات مشاهده: 1572 بار   |   دفعات چاپ: 66 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اطلاعیه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آرش منتظر

 | تاریخ ارسال: 1402/11/14 | 

دفعات مشاهده: 1598 بار   |   دفعات چاپ: 57 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اطلاعیه دفاع رساله دکتری الهام آرمیون

 | تاریخ ارسال: 1402/11/7 | 

دفعات مشاهده: 1781 بار   |   دفعات چاپ: 60 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر