ورود به پنل کاربری

ارتباط با گروه علوم کامپیوترContact Department of Computer Sciences

 | تاریخ ارسال: ۱۳۸۰/۱/۱ | 
Karaj Campus:
Department of Computer Sciences
Faculty of Mathematical Sciences and Computer
Shahid Beheshti Blvd.
Karaj, 3197937551
I.R. Iran
Tel: +98-26-4579600(2775)
Fax: +98-26-34569558
 
کرج، انتهای خیابان شهید بهشتی، میدان دانشگاه، دانشگاه خوارزمی، دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر، گروه آموزشی علوم کامپیوتر
کد پستی: 3197937551
تلفن: 34579600(026) داخلی 2775
دورنگار: 34569558(026)

دفعات مشاهده: 5226 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

ارتباط با گروه ریاضیContact Department of Mathematics

 | تاریخ ارسال: ۱۳۸۰/۱/۱ | 
Tehran Campus:
Department of Mathematics
Faculty of Mathematical Sciences and Computer
50 Taleghani Ave.
Tehran, 1561836314
I.R. Iran
Tel: +98-21-77630040
Fax: +98-21-77602988
 
 
Karaj Campus:
Department of Mathematics
Faculty of Mathematical Sciences and Computer
Shahid Beheshti Blvd.
Karaj, 3197937551
I.R. Iran
Tel: +98-26-4579600(2324)
Fax: +98-26-34569558
واحد تهران:
تهران، خیابان آیت اله طالقانی، بین خیابان بهار و خیابان شریعتی، شماره 50، دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر و موسسه تحقیقات ریاضی دکتر غلامحسین مصاحب
کد پستی: 1561836314
تلفن: 77630040(021)
دورنگار: 77602988(021)
 
واحد کرج:
کرج، انتهای خیابان شهید بهشتی، میدان دانشگاه، دانشگاه خوارزمی، دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر، گروه آموزشی ریاضی
کد پستی: 3197937551
تلفن: 34579600(026) داخلی 2324
دورنگار: 34569558(026)

دفعات مشاهده: 5301 بار   |   دفعات چاپ: 8 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

ارتباط با دانشکده ریاضیContact Faculty Office

 | تاریخ ارسال: ۱۳۸۰/۱/۱ | 
Tehran Campus:
Faculty of Mathematical Sciences and Computer
50 Taleghani Ave.
Tehran, 1561836314
I.R. Iran
Tel: +98-21-77630040
Fax: +98-21-77602988
 
 
Karaj Campus:
Faculty of Mathematical Sciences and Computer
Shahid Beheshti Blvd.
Karaj, 3197937551
I.R. Iran
Tel: +98-26-34569558
Fax: +98-26-34569558
واحد تهران:
تهران، خیابان آیت اله طالقانی، بین خیابان بهار و خیابان شریعتی، شماره 50، دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر و موسسه تحقیقات ریاضی دکتر غلامحسین مصاحب
کد پستی: 1561836314
تلفن: 77630040(021)
دورنگار: 77602988(021)
 
واحد کرج:
کرج، انتهای خیابان شهید بهشتی، میدان دانشگاه، دانشگاه خوارزمی، دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
کد پستی: 3197937551
تلفن: 34569558(026) و 34579600(026) داخلی 2716
دورنگار: 34569558(026)

دفعات مشاهده: 5236 بار   |   دفعات چاپ: 8 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر