گزارش برگزاری ششمین همایش نمایندگان انجمن ریاضی ایران

ششمین همایش نمایندگان انجمن ریاضی ایران در دانشگاه های كشور و سومین همایش كمیسیون های تخصصی انجمن ریاضی ایران، روز پنجشنبه 28 آبان ماه سال 1394 در دانشگاه خوارزمی (ساختمان پروین اعتصامی، سالن 17 شهریور) برگزار گردید. این مراسم با خوشآمدگویی دكتر قاسمی هنری از دانشگاه خوارزمی آغاز شد و سپس رئیس محترم انجمن ریاضی ایران، آقای دكتر دهقان، پس از خوشآمدگویی به شركت كنندگان این همایش، به ارائه گزارشی در خصوص عملكرد انجمن ریاضی ایران طی یك سال گذشته پرداختند.

سخنران بعدی آقای دكتر سراج زاده، معاونت محترم پژوهش و فناوری دانشگاه خوارزمی بودند كه ضمن خوشآمدگویی و معرفی مختصری از دانشگاه خوارزمی، از فعالیت های منسجم و مستمر انجمن ریاضی ایران تقدیر نمودند. سپس آقای دكتر علی رجالی (عضو شورای اجرایی انجمن ریاضی ایران) گزارشی از سمینار علوم ریاضی و چالش ها كه در آخر مهرماه 1394 در دانشگاه تربیت مدرس برگزار گردید، ارائه دادند.

در مراسم تقدیر از نمایندگان برتر انجمن در دانشگاه ها، ابتدا خانم صادقی ضمن بیان معیارهای امتیازدهی به فعالیت های نمایندگان انجمن، اسامی بیست نفر از نمایندگان انجمن را كه در سال گذشته حائز بیشترین امتیازات بودند، اعلام نمودند. مهمترین این معیارها به شرح زیر اعلام گردید:

تعداد اعضای حقیقی انجمن در آن دانشگاه، عضویت حقوقی آن دانشگاه در انجمن، میزان همكاری با خبرنامه انجمن و میزان همكاری و ارتباط با دبیرخانه انجمن.

در نهایت به سه نماینده اول انجمن كه حائز بیشترین امتیازات بودند، لوح تقدیری به رسم یادبود تقدیم گردید. این نمایندگان به ترتیب آقایان: دكتر رسول نصر اصفهانی (دانشگاه صنعتی اصفهان)، دكتر احمد صفاپور (دانشگاه ولیعصر رفسنجان) و دكتر قدرت عبادی (دانشگاه تبریز) بودند.

پس از مراسم فوق، همایش نمایندگان انجمن و جلسات كمیسیون های تخصصی، كه به طور جداگانه برگزار شدند، آخرین بخش برنامه های پیش از ظهر پنجشنبه بود. در همایش نمایندگان در مورد چگونگی عضوگیری بیشتر برای انجمن ریاضی ایران از دانشگاه ها و برخی جزئیات برگزاری مسابقه ریاضی دانشجویی كشور در سال 1395 مطرح و مورد بررسی قرار گرفتند. با توجه به تغییر تاریخ برگزاری آزمون ورودی كارشناسی ارشد سال 1395 و نزدیكی آن به زمان برگزاری مسابقه ریاضی، پیشنهاد شد مسابقه ریاضی سال 1395 در تابستان 1395 برگزار شود.

بعد از ظهر روز پنجشنبه میزگرد بررسی آیین نامه جدید ارتقای اعضای هیا ت علمی دانشگاه ها برگزار گردید. اعضای این میزگرد آقایان: دكتر علیرضا مدقالچی (دانشگاه خوارزمی)، دكتر امیدعلی كرمزاد (دانشگاه شهید چمران)، دكتر مسعود آرین نژاد (دانشگاه زنجان)، دكتر احمد صفاپور (دانشگاه ولیعصر رفسنجان)، دكتر امیرحسین صنعت پور (دانشگاه خوارزمی) و خانم دكتر فرشته ملك (دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی) بودند. در ابتدا اعضای میزگرد نظریات و انتقادات خود را در خصوص آیین نامه جدید ارتقا بیان نمودند و سپس برخی از حضار به ایراد نظریات، پیشنهادات و انتقادات خود پرداختند. در نهایت پس از ارائه جمع بندی مذاكرات توسط آقای دكتر مدقالچی، مقرر گردید پیشنهادها و انتقادات مدون شده و از طرف رئیس انجمن ریاضی به مسئولان مربوط در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارسال گردد. خوشبختانه آقای دكتر مدقالچی كه ریاست جلسه میزگرد را به عهده داشتند، جمع بندی مذاكرات را طی نامه ای به انجمن ریاضی ارسال نموده اند، كه بر مبنای آن آقای دكتر دهقان هم نامه ای به وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری در این مورد تدوین و ارسال نموده اند. البته قرار است این نامه ها در خبرنامه انجمن ریاضی هم درج گردند.

پس از اتمام میزگرد جمع بندی مذاكرات كمیسیون های تخصصی انجمن توسط دكتر قاسمی هنری مطرح و مقرر گردید كه این نظریات هم مدون شده و به انجمن ریاضی ایران ارائه شود. خوشبختانه این گزارش هم تهیه و برای درج در خبرنامه انجمن ریاضی ارسال شده است.

 

در پایان لازم می دانم از آقای دكتر اسمعیل بابلیان، ریاست محترم دانشكده علوم ریاضی و كامپیوتر دانشگاه خوارزمی، كه در امر برگزاری این همایش نهایت همكاری را داشته اند و همچنین از آقای دكتر امیرحسین صنعت پور، نماینده انجمن ریاضی ایران در دانشگاه خوارزمی، كه در تدوین این گزارش همكاری داشتند، كمال تشكر را داشته باشم.

طاهر قاسمی هنری

دانشگاه خوارزمی