کارکنان ریاضی (جدید)

 

 نام

نام خانوادگی

سمت (کرج)

 

 

 

نام

نام خانوادگی

سمت (تهران)

 

1

ناهید

اسکندرزاده

رئیس اداره آموزش و امور عمومی

 

 

1

مریم

پورگلزاری

مسئول دفتر دانشکده

 

2

مریم

سردابی

مسئول دفتر دانشکده

 

 

2

معصومه

گرجی

کاربر رایانه

 

3

زهرا

مفتون

مسئول دفتر گروه ریاضی

 

 

 

 

 

 

 

4

طیبه

حبیب دخت

مسئول دفتر گروه علوم کامپیوتر

 

 

 

 

 

 

 

5

لیلا

دونده

کتابدار

 

 

 

 

 

 

 

6

سمیه

نیاخلیلی

کارشناس امور رایانه

 

 

 

 

 

 

 

7

معصومه

مدرسی

مسئول امور مالی

 

 

 

 

 

 

 

8

غلامحسن

حیدریان

کارپرداز

 

 

 

 

 

 

 

9

محمدمهدی

بیک وردی

امین اموال