کارکنان دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر

 

 نام

نام خانوادگی

سمت (کرج)

 

 

 نام

نام خانوادگی

سمت (تهران)

1

 ناهید

اسکندرزاده

رئیس اداره آموزش و امور عمومی

 

1

 مریم

پورگلزاری

مسئول دفتر دانشکده

2

 مریم

سردابی

مسئول دفتر دانشکده

 

2

 معصومه

گرجی

کاربر رایانه

3

 زهرا

مفتون

مسئول دفتر گروه ریاضی

 

 

 

 

 

4

 طیبه

حبیب دخت

مسئول دفتر گروه علوم کامپیوتر

 

 

 

 

 

5

 لیلا

دونده

کتابدار

 

 

 

 

 

6

 سمیه

نیاخلیلی

کارشناس امور رایانه

 

 

 

 

 

7

 معصومه

مدرسی

مسئول امور مالی

 

 

 

 

 

8

 غلام­حسن

حیدریان

کارپرداز

 

 

 

 

 

9

 محمدمهدی

بیک وردی

امین اموال