چهارمین سمینار آنالیز هارمونیک

چهارمین سمینار آنالیز هارمونیک و کاربردها
 
به حول و قوه الهی چهارمین سمینار آنالیز هارمونیک و کاربردها با هدف گردهم آوردن استادان، محققان، دانشجویان و علاقه مندان شاخه آنالیز هارمونیک و کاربردهای آن، بهمن ماه 1394 در دانشگاه خوارزمی برگزار خواهد گردید.
 
کلیه اطلاعات درباره برگزاری، شرکت و ارائه مقاله در این سمینار، ضمن درج در این صفحه اطلاع رسانی، از طریق منزلگاه سمینار به آدرس زیر اعلام خواهد شد:
تلفن: 02634510004