نکوداشت استاد دکتر حسین ذاکری

بيست و چهارمين سمينار جبر ايران را در روزهای 21 و 22 آبان 1393 در پرديس كرج دانشکده برگزار گرديد. در این سمینار از خدمات علمی پژوهشی استاد دکتر حسین ذاکری قدردانی شد.

اين سمينار مرتبط با محورهای زير برگزار گردید:

  • نظريه گروه ها
  • جبر جابه جايی 
  • جبر نا جابه جايی
  • هندسه جبری
  • جبرجابه جايی تركيبياتی
  • نظريه نمايش
  • جبر لی
  • جبر رايانه ای
  • جبر فازی

جهت مشاهده وبگاه اصلی سمینار اینجا را کلیک نمایید.