برنامه انتخاب واحد نیمسال دوم گروه علوم کامپیوتر

جهت دریافت برنامه دروس و امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95 گروه علوم کامپیوتر در مرحله انتخاب واحد (ثبت نام اصلی) اینجا را کلیک نمایید.