اعضاي هيئت علمي/اعضاي هيئت علمي دانشكده

اعضای هیأت علمی دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر دانشگاه خوارزمی

جهت مشاهده لیست اعضای هیأت علمی دانشکده در صفحه پورتال دانشگاه اینجا را کلیک کنید

 

 غلامرضا
 جهانشاهلو
تحقیق در عملیات
رزومه
(html)  (pdf)
وبگاه
 طاهر
 قاسمی هنری
آنالیز تابعی
رزومه
(html)  (pdf)
وبگاه
 اسمعیل
 بابلیان
آنالیز عددی
رزومه
(html)  (pdf)
وبگاه
 امیر
 خسروی
آنالیز - نظریه موجک ها
رزومه
(html)  (pdf)
وبگاه
 محمد تقی
 دیبائی
جبر جا به جایی
رزومه
(html)  (pdf)
وبگاه
 عین اله
 پاشا
آمار
رزومه
(html)  (pdf)
وبگاه
 علیرضا
 مدقالچی
آنالیز هارمونیک
رزومه
(html)  (pdf)
وبگاه
 مجید
 محمدزاده
جبر کامپیوتری
رزومه
(html)  (pdf)
 علیرضا
 جمالی
جبر - نظریه گروه ها
رزومه
(html)  (pdf)
وبگاه
 جواد
 لالی
آنالیز هارمونیک
رزومه
(html)  (pdf)
وبگاه
 عبدالجواد
 طاهری زاده
جبر جا به جایی
رزومه
(html)  (pdf)
وبگاه
 مصطفی
 شاهزمانیان
جبر جا به جایی
هندسه جبری
رزومه
(html)  (pdf)
وبگاه
 بتول
 ضیائی
جبر جا به جایی
رزومه
(html)  (pdf)
وبگاه
 غلامرضا
 زباندان
آنالیز هارمونیک
رزومه
(html)  (pdf)
وبگاه
 حکیمه
 ماهیار
آنالیز تابعی
رزومه
(html)  (pdf)
وبگاه
 سعید
 محرابیان
تحقیق در عملیات
رزومه
(html)  (pdf)
وبگاه
 شهنام
 جوادی
آنالیز عددی
رزومه
(html)  (pdf)
وبگاه
 کیوان
 برنا
جبر کامپیوتری و محاسباتی
رزومه
(html)  (pdf)
وبگاه
 امیرحسین
 صنعت پور
آنالیز تابعی
رزومه
(html)  (pdf)
وبگاه
 اکرم
 دهنوخلجی
تحقیق در عملیات
رزومه
(html)  (pdf)
وبگاه

 جمشید
 سعیدیان
آنالیز عددی
رزومه
(html)  (pdf)
وبگاه

 نیره
 الیاسی
هندسه دیفرانسیل
رزومه
(html)  (pdf)
وبگاه
 محمدرضا
 سالاریان
جبر - نظریه گروه ها
نظریه جبری گراف ها
رزومه
(html)  (pdf)
وبگاه
 مریم
 جهانگیری
جبر جا به جایی
رزومه
(html)  (pdf)
وبگاه

 مرتضی
 اسمعیلی
آنالیز هارمونیک
رزومه
(html)  (pdf)
وبگاه
 بردیا
 پناه بحق
آمار کاربردی -
نمونه گیری
رزومه
(html)  (pdf)
وبگاه

 شیرین
 فولادی
نظریه گروه ها
رزومه
(html)  (pdf)
وبگاه
 امیر
 خمسه
منطق ریاضی
ترکیبیات
رزومه
(html)  (pdf)
وبگاه

 قدرت اله
 عالی پور
ترکیبیات
نظریه گراف
رزومه
(html)  (pdf)
وبگاه
 محمدعلی
 رعایت پناه
تحقیق در عملیات
رزومه
(html)  (pdf)
وبگاه

 مجتبی
 رمضان نسب
جبر نا جا به جایی
جبرهای گروهی
رزومه
(html)  (pdf)
وبگاه
 آذین
 گلبهاران
آنالیز تابعی
رزومه
(html)  (pdf)
وبگاه

 ناهید
 طاهریان
علوم کامپیوتر -
هوش مصنوعی
رزومه
(html)  (pdf)
وبگاه
 مریم
 محمدی
آنالیز عددی
رزومه
(html)  (pdf)
وبگاه

 رضا
 عرفی
نظریه گروه ها
رزومه
(html)  (pdf)
وبگاه
 سمیه
 عربی
کامپیوتر (نرم افزار)
رزومه
(html)  (pdf)
وبگاه